Hvad er en boopgørelse?

Hvis du har mistet et familiemedlem eller en bekendt, som du har kær, så vil der være mange praktiske gøremål, der skal ordnes. Ikke nok med, at du skal planlægge en begravelse, så skal du også forholde dig til den afdødes bolig. Her kan du komme til at støde på begrebet boopgørelse. Det er et komplekst dokument, der skal udarbejdes, før du sælger dødsboet. Hvis det er første gang, du hører om boopgørelse, så skal du læse med i denne artikel. Vi vil komme ind på, hvad en boopgørelse er, og hvem der kan lave en boopgørelse for dig. 

Boopgørelse – hvad er det?

Boopgørelse er en opgørelse, der bliver lavet i forbindelse med, at en afdød person efterlader sig et dødsbolig. Det kalder man også inden for jura et ”dødsbo”. I denne opgørelse vil man nedskrive alle praktiske oplysninger om dødsboet. Så det er alt fra formue og gæld til, hvordan dødsboet bliver afviklet efterfølgende. Hvis den afdøde efterlader sig aktiver, gæld, indtægter og udgifter, så skal det skrives ned i denne boopgørelse.  Det er med andre ord et konkret regnskab over, hvordan alle værdier i dødsboet. Herudover vil der også i boopgørelsen være en beskrivelse af, hvordan arven fordeles ud på de forskellige familiemedlemmer. Hvis der er et testamente involveret, så vil det også fremgå i denne boopgørelse. Når boopgørelse er færdigsskrevet med alle relevante informationer, så skal det fremsendes til SKAT og Skifteretten. Der vil være en frist på dette, som man også kalder ”skæringsdag”.  Så det er vigtigt, at du forholder dig til dette, hvis du skal have afviklet et dødsbo. Men det kan du forhøre dig mere om med din advokat om. 

Hvem kan lave en boopgørelse?

Næste skridt er at finde en fagperson, der skal lave en boopgørelse for dig. Der er mange informationer, der skal holdes styr på, og derfor kræver det en person, der har den nødvendige viden til at kunne skrive sådan en opgørelse for dig. Du kan henvende dig til en advokat, der har et speciale i arveret og dødsboliger. En advokat vil nemlig kunne hjælpe dig med at få udarbejdet en omhyggelig boopgørelse med alle de rette informationer. Du skal først finde ud af, om du ønsker at lave et privat skifte eller et offentligt skifte. Det betyder, at du enten selv vil stå for afviklingen af dødsboet, eller så kan du overlade det til, som man kalder for en bobestyrer. De fleste vælger privat skifte, hvor man så skal have lavet en boopgørelse. Ved offentligt skifte vil bobestyreren selv udarbejde en boopgørelse. Da der kan forekomme mange juridiske termer og udryk i en boopgørelse, så vil en advokat være den rette person at henvende sig til. Her kan du nemlig få vejleding til boopgørelse ved skifteretten. Så ved du, at du får lavet en omhyggelig boopgørelse og alle relevante og nødvendige informationer står skrevet i dette dokument.