Sådan håndterer din virksomhed sikkerhedsdatablade

Hvis din virksomhed arbejder med kemiske stoffer, skal du vide, hvad et sikkerhedsdatablad er, og hvordan det skal bruges. Arbejder din virksomhed med mange forskellige kemiske stoffer, kan det dog være svært at håndtere alle de forskellige oplysninger og vide præcist, hvad du skal gøre med dem. Her kan du finde en nem guide til sikkerhedsdatablad og finde ud af, hvad der er dit ansvar i forhold til at opbevare og læse sikkerhedsdatabladene

Hvad er et sikkerhedsdatablad?

Et sikkerhedsdatablad indeholder oplysninger om sundhedsfarlige kemiske stoffer. Hvis din virksomhed arbejder med sådanne stoffer, er det leverandøren eller fremstilleren af stoffet, der skal sende et sikkerhedsdatablad for det specifikke stof. Det er dog dit ansvar at bede om det en gang om året, så det hele tiden er opdateret. Et sikkerhedsdatablad har 16 punkter. Der er oplysninger om, hvad det kemiske stof består af, hvordan det reagerer med andre stoffer og hvor farligt det er. Fareidentifikationen er noget af det vigtigste i dokumentet. Der er fysiske farer, sundhedsfarer og miljøfarer, der kommer i forskellige grader. Derudover er oplysninger om, hvordan stoffet skal håndteres, transporteres og opbevares sikkert. Der står også, hvad der skal gøres i tilfælde af ulykker og brand, og hvordan der skal gives førstehjælp til nogen, som er blevet eksponeret for det specifikke kemikalie. Sikkerhedsdatabladene skal læses og være til rådighed for de medarbejdere og arbejdsgivere, der arbejder med de pågældende stoffer. Det er naturligvis vigtigt, at medarbejderne forstår, hvordan de skal håndtere og opbevare stofferne sikkert, og hvilken risiko der hører med til det arbejde, de udfører. Derudover skal arbejdsgiveren sørge for at sikkerhedsdatabladene indeholder de rigtige informationer, og at de bliver opdateret løbende. Sikkerhedsdatabladene er en global sikkerhedsforanstaltning, så alle medarbejdere er oplyst om kemikaliernes sundheds- og miljømæssige farer og ved, hvad de skal gøre, hvis der sker uheld.

Få det digitaliseret

Der er ikke noget standardsystem til at håndtere sikkerhedsdatablade, så de kan komme som papirdokumentation, medmindre virksomheden selv får det digitaliseret, hvilket kan være en god idé. Dokumenterne bliver løbende opdateret, og det kan være svært for alle at finde de relevante informationer, når det er nødvendigt, hvis de skal til at lede igennem papir. Desuden er det nemmere at sikre, at alle medarbejderne har læst de dokumenter, der er relevante for dem, hvis det er digitaliseret. Hvis en virksomhed arbejder med mange forskellige sundhedsfarlige kemikalier, kan det hurtigt blive svært at finde rundt i, da der skal være sikkerhedsdatablad på hver enkelt.